Khmer | EN

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩


• តម្លៃលក់ដុំស្រូវចម្រុះកើនជាងខែមុន០,៥%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន២,២%។អង្ករចម្រុះមធ្យមតម្លៃកើនជាងខែមុន១,៤% និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៤,៣%

• តម្លៃលក់ដុំស្រូវផ្កាម្លិះជាមធ្យមកើនជាងខែមុន២,២%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន១៥%។ តម្លៃលក់ដុំអង្ករមធ្យម តម្លៃថយជាងខែមុន១,៧% បើធៀបនឹងខែមុន និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន១២%

• តម្លៃដំឡូងមីស្រស់ជាមធ្យមថយជាងខែមុន៣%និងថយជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន១៧%។តម្លៃដំឡូងមីស្ងួតតម្លៃកើនជាងខែមុន៣% និងថយជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៤%

​ dara​​ | ថ្ងៃ ពុធ ទី ២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៩