Khmer | EN

ចំណុចសំខាន់ៗ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨


• សន្ទស្សន៍តម្លៃអង្ករអន្តរជាតិគ្រប់ប្រភេទ (២០០២-២០០៤=១០០) គឺ២២២,២ពិន្ទុ ថយចុះ១,១%ធៀបនឹងខែមុន

• តម្លៃលក់ដុំស្រូវចម្រុះកើនជាងខែមុន៥,៦%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៦,៧%និងអង្ករចម្រុះមធ្យមតម្លៃកើនជាងខែមុន១២,៥% និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន ៤,៧%

• តម្លៃលក់ដុំស្រូវផ្កាម្លិះជាមធ្យមកើនជាងខែមុន៦%និងថយជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៥%និងតម្លៃលក់ដុំអង្ករកើន៤%បើធៀបនឹងខែមុន និងថយជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៤,៥%

• តម្លៃដំឡូងមីស្រស់ជាមធ្យមកើនជាងខែមុន១៦,៧%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៧៥%និងតម្លៃដំឡូងមីស្ងួតតម្លៃកើនជាងខែមុន១២%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន២៤%

​ Zing​​ | ថ្ងៃ ចន្ទ ទី ១២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨