Khmer | EN

ចំណុចសំខាន់ៗ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩


• តម្លៃលក់ដុំស្រូវចម្រុះថយជាងខែមុន៤%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន៨%។ អង្ករចម្រុះមធ្យមតម្លៃថយជាងខែមុន៩% និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន ១១%

• តម្លៃលក់ដុំស្រូវផ្កាម្លិះជាមធ្យមថយជាងខែមុន២%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន២៨%។ តម្លៃលក់ដុំអង្ករកើន១%បើធៀបនឹងខែមុន និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន១៧%

• តម្លៃដំឡូងមីស្រស់ជាមធ្យមកើនជាងខែមុន៥%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន២៣%។ តម្លៃដំឡូងមីស្ងួតតម្លៃកើនជាងខែមុន១,៥%និងកើនជាងឆ្នាំមុនក្នុងខែដូចគា្ន១០%

 

​ Administrator​​ | ថ្ងៃ សុក្រ ទី ២២ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១៩