Khmer | EN

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃ

របាយការណ៍តម្លៃ ពីការិយាល័យទីផ្សារកសិកម្ម

សូមជ្រើសយករបាយការណ៍ប្រចាំខែ ឫប្រចាំឆ្នាំ នៅផ្នែកខាងក្រោមនេះ។ របាយការណ៍ទាំងអស់នេះ ត្រូវបានដាក់បន្ថែមជាប្រចាំ ហើយលោកអ្នកអាចទាញយកបាន ជាឯកសារ PDF។

កាលបរិច្ឆេទ ចំណងជើង
៣១ មិនា ២០១៩ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
៣១ មិនា ២០១៩ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែវមករា ឆ្នាំ២០១៩  ទាញយក
៣១ មិនា ២០១៩ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨  ទាញយក
៣១ មិនា ២០១៩ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨  ទាញយក
១២ វិច្ឆិកា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មានតម្លៃប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨  ទាញយក
១២ តុលា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រតម្លៃកសិផលខែសីហា ២០១៨  ទាញយក
១០ កញ្ញា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌តម្លៃកសិផល ខែកក្កដា ២០១៨  ទាញយក
១០ កញ្ញា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌តម្លៃកសិផល ខែមិថុនា ២០១៨  ទាញយក
១០ កញ្ញា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌តម្លៃកសិផល ខែឧសភា ២០១៨  ទាញយក
១០ កញ្ញា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌តម្លៃកសិផល ខែមេសា ២០១៨  ទាញយក
១០ កញ្ញា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌តម្លៃកសិផល ខែមីនា ២០១៨  ទាញយក
១០ កញ្ញា ២០១៨ ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌តម្លៃកសិផល ខែកុម្ភះ ២០១៨  ទាញយក